Monitoring a regulace spotřeby / odběru energií

Zákazník : Sladovny Soufflet ČR a.s., Kroměříž
Zakázka : Monitoring a regulace spotřeby / odběru energií
Realizace : Prosinec 1999 (postupné aktualizace v letech dalších)


XiNTECO má pro řešení energetických systémů (zkráceně ENE) řadu aplikací - řešení. A to od nejjednodušších, kdy se používají autonomní komerční regulátory, až po složitější, komplexnější systémy, často ve firmě XiNTECO vyráběné přesně na „míru“ konkrétnímu zákazníkovi.
Pro výše uvedeného zákazníka byl dodán právě pro něj specifický, komplexní systém ENE. Specifičnost je dána sladěním systému ENE a konkrétní výroby v sladovně.
Zde je zapotřebí sladit protichůdné požadavky energetického systému a výrobní technologie. Pro energetický systém má zákazník požadavek regulovat 1/4 hodinové maximum (sjednáním nižší hodnoty 1/4 hodinového a technického maxima uspoří nemalé finanční částky; výkon závodu je i hodně nad 2MW). Pro technologii má zákazník požadavek na přísném dodržení stanovené kvality procesů (stanovené hodnoty měřících bodů v různém stádiu výroby; dodržení parametrů procesů si vynucuje určitou nutnou dodávku energií).Monitoring odběru elektrické energie z hlavního (fakturačního) a podružných (vybraná místa) elektroměrů.
Přehledy o odběru / spotřebě za vybraná období (momentální, čtvrhodinové, hodinové, denní, měsíční, …).
Regulace 1/4 hodinového maxima.
Regulace snižováním výkonu nebo odpínáním vybraných spotřebičů.
Pro regulaci spotřebičů je stanovena řada pravidel. Regulace ¼ hodinového maxima je úzce svázána s výrobní technologií (výroba sladu, klíčírny, hvozdy, chladící systém čpavkovými kompresory, …). Existuje řada podmínek, kdy a nakolik má být regulace uplatňována.Monitoring odběru plynu (středotlakého a nízkotlakého rozvodu) hlavního (fakturačního) a podružných (vybraná místa) plynoměrů.
Přehledy o odběru / spotřebě za vybraná období (momentální, čtvrhodinové, hodinové, denní, měsíční, …).
Regulace hodinových a denních odběrů.
Regulace snižováním výkonu nebo odpínáním vybraných spotřebičů (hořáky na hvozdu).
Pro regulaci spotřebičů je i zde stanovena řada pravidel. Regulace hodinového a denního odběru je úzce svázána s výrobní technologií (výroba sladu, hvozdy, …). I pro plyn existuje řada podmínek, kdy a nakolik má být regulace uplatňována.

Aplikace obsahuje velkou řadu přehledů (sestav, protokolů). Data jsou zobrazovány formou tabulek nebo trendů – grafů. Data jsou k dispozici pro zobrazení na monitoru počítače, popř. v HTML formátu k tisku. Data lze i jednoduše exportovat např. do prostředí tabulkového procesoru MS EXCEL.
Kromě výše zmíněných přehledů o odběru/spotřebě jsou k dispozici i přehledy o celkových dobách uskutečněné regulace spotřebičů (snížený nebo odepnutý příkon ve ¼ hodině, v hodině, za celý den, …).Řídící algoritmy ENE (energie elektrická i plyn) byly popsány v prostředí STEP 5 průmyslového automatu PLC SIMATIC S5 155 (v jednom z CPU 948). Tento PLC byl zvolen i z toho důvodu, že řada regulovaných spotřebičů je součástí výrobních technologií a regulace musí „ctít“ všechny výrobní fáze těchto náročných technologií.

Regulace je prediktivní. Na základě stávající spotřeby a aktuálního disponibilního výkonu/příkonu zapnutých spotřebičů systém oddaluje jejich případnou regulaci na co nejpozdější okamžik.
Hodnoty spotřeby energií, na které se reguluje, jsou zadávány formou jednoduchého kalendáře a to oprávněným pracovníkem, energetikem.

Dispečerský monitoring a řízení je umožněn prostřednictvím SCADA / HMI aplikace (vizualizace), která je umístěna v centrálním velínu sladovny. Operátoři výroby tak mají možnost bezprostředně přizpůsobovat výrobní (i pomocné) technologie vůči energetice a naopak.
Vizualizační aplikace je vyrobena v prostředí komerčně dostupného SCADA / HMI systému PROMOTIC.

Aplikace je postavena na platformě WEB serveru, takže monitoring je k dispozici i v počítačové LAN síti závodu (sladovny) dalším, oprávněným pracovníkům.
Přistup k aplikací je umožněn i pro vzdáleného uživatele vně závodu a to prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení.
RYCHLÉ ODKAZY
Nabídka
Řada omezení v ČR či v blízkých zemích EU při pandemii koronaviru nám způsobila dočasný výpadek v realizaci projektů, zakázek.
Proto nabízíme volnou, částečnou kapacitu v projekci automatizace, tvorbě CAE dokumentace, programování řídicích systémů jak pro PLC tak i SCADA, výrobu rozváděčů, realizaci pohonů, částí ICT apod.
V případě zájmu o dodávky, subdodávky, kooperaci apod. nás neváhejte kontaktovat.

Provozní doba o Svátcích
Upozorňujeme, že od 23.12.2019 – 5.1.2020 bude naše firma zavřena. Od 6.1.2020 budeme zpět v pracovním procesu. Naši zákazníci, kterým držíme servisní pohotovost, nás mohou kontaktovat na telefonním čísle +420 724 066 888 kdykoliv během svátků. Naše společnost děkuje všem svým obchodním partnerům za projevenou důvěru v uplynulém roce a přeje mnoho dalších úspěchů v roce následujícím.
Uzavřeno z technických důvodů
Oznamujeme Vám, že dne 28.3.2018 bude z technických důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) naše firma uzavřena. V tento den bude telefonní číslo na naši GSM bránu +420 606 708 055 nedostupné, stejně jako přijímání e-mailové korespondence.
Děkujeme z pochopení.

Vybraná technická řešení
Do našeho týmu hledáme nové kolegy, aktuálně na volné pozice Projektant a Programátor. Více informací v sekci KARIÉRA
Vybraná technická řešení
Aktualizovali jsme jednu ze sekcí našeho webu - VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ, kde popisujeme naše řešení a zakázky, které stojí za pozornost a prezentaci. Postupně budeme obsah této sekce doplňovat. Více informací v sekci VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
XiNTECO s.r.o. 2024  |  xinteco@xinteco.cz