Zkušební stanice, tlakové stanice

Zákazník : více zákazníků, viz dále - reference
Zakázka : Zkušební stanice, tlakové stanice apod.


MORSA s.r.o. Brno je výrobcem řady různých zkušebních stanic, na kterých jsou prováděny dlouhodobé testy materiálů (výzkum a vývoj) či výrobků při působení předem daných podmínek (tlak, …) v různém prostředí (vzduch, voda, …).
XiNTECO s.r.o. k těmto stanicím dodává kompletní elektrický systém včetně systému pro ovládání, monitorování a řízení zkoušek.

Jedním z typů stanic jsou stanice, určené pro provádění dlouhodobých zkoušek trubek a tvarovek (plastové systémy pro rozvody vody) vnitřním přetlakem v daném prostředí.
Stanice má řadu tlakových segmentů (1, 3, 6, …, 18, …), v každém mohou být různé zkušební vzorky.
Prostředí je buď studené (vzduch při konstantní teplotě, např. 20°C) nebo horké. Nejčastěji je horkým prostředím voda o teplotě 90°C. Horké prostředí zajišťují nádrže - vany, kde je udržována žádaná konstantní teplota a je zajištěna nepřetržitá cirkulace vody. Při úbytku vody je tato automaticky doplňována.
Zkoušky vzorků probíhají po stanovenou dobu, řádově se jedná i o měsíce.
Po dobu zkoušek nesmí dojít ke ztrátě tlaku ve vzorcích. Při malých (normou povolených) únicích tlaku dochází k automatickému dotlakování.
Určité zkoušky probíhají krátkodobě při postupném nárůstu tlaku (přesně definovaný proces nárůstu) až do okamžiku porušení vzorku.
Stanice je osazena i záložním zdrojem el. napájení UPS. V případě ztráty el.napájení jsou z UPS provozovány pouze nejdůležitější a energeticky nenáročné operace (v to patří ale i automatické do-tlakování).
Řízení procesů zajišťují SW algoritmy v průmyslovém automatu PLC. Operátor má veškerá zařízení a procesy pod kontrolou prostřednictvím procesní stanice TPC.
Každá zkouška (v tlakovém segmentu) je definovaná řadou zadaných hodnot. Zadání provádí operátor prostřednictvím TPC. Zkouška je ukončena po dosažení daného času nebo po prasknutí vzorku.
Ke každé zkoušce je vyhotoven protokol o zkoušce.
Veškeré události, alarmy a procesní hodnoty (tlaky, teploty, …) jsou uchovávány v archivních protokolech a v historických trendech. V těchto záznamech lze dohledat řadu informací o detailním průběhu zkoušky, o chování zařízení a průběhu procesů.
TPC často bývá zařazen do počítačové sítě závodu LAN a monitoring (popř. ovládání) je možný i vzdáleně z místa závodu (intranet) či mimo závod (internet).
Vybrané alarmní stavy jsou vhodnou optickou a/nebo akustickou signalizací přenášeny na místo, kde je stálá (pracovní) obsluha.
K některým stanicím je dodávána i SW nástavba, umožňující kapacitní plánování velkého množství zkoušek. Existuje pak propojení na plánovací moduly v podnikových informačních systémech ERP (např. HELIOS, NAVISION, apod.).

Zkoušky bývají prováděny v souladu s řadou norem, např. s normami ČSN EN ISO 15874, ČSN EN ISO 1167 a dalšími.Některé menší tlakové stanice (1 až 3 tlakové místa) nejsou vybaveny rozsáhlým řídícím systémem, ale systémem menším, ke stanici a jejím potřebám úměrným. Viz následující ukázka :


Namísto samostatných PLC a operátorské stanice je zde kompakt, tzv. oPLC, sdružující obě prvně zmiňované jednotky do jedné.

Ukázka z jiné zkušební stanice trubek :Specifickým druhem zkušební stanice je i výrobek (opět vyvinut a vyráběn ve spolupráci s MORSA Brno) „creepová stanice“. Zde jsou prováděny dlouhodobé zkoušky materiálů (působením mechanického tahu či tlaku) v daném prostředí (temperovaná lázeň, voda či chemické roztoky).Reference : Řada zkušebních stanic různého provedení byla dodána (od roku 1997 do dneška) do společností :
 • WAVIN Ekoplastik, Kostelec nad Labem,
 • Polymer Institute Brno,
 • Unipetrol, Litvínov,
 • TIU Plast, Neratovice,
 • Termolux, Valašské Meziříčí
 • a další.
Celkem se jedná o cca dvě desítky stanic.

XiNTECO zajišťuje servisní činnost i pro řadu firem, které mají tlakové stanice od jiných výrobců, např. stanice výrobců HAMMEL, IPT a další. Viz např. pro firmu Pipelife Czech, Otrokovice.

XiNTECO je schopno ke stávajícím (nevyhovujícím, poruchovým atd.), jakýmkoliv zkušebním (nejen tlakovým) stanicím vyprojektovat, dodat a zrealizovat i upgrade (retrofit, …) elektrického systému stanice včetně dodávky nového systému řízení a popř. včetně nové ovládací stanice TPC.
Viz např. reference u firmy Polymer Institute Brno.

Bližší informace lze získat kontaktem, např. zde.

Několik technických informací :
 • Automaty PLC Modicon (prostředí PL7), popř. oPLC Vision
 • Operátorské stanice se SCADA / HMI aplikacemi v prostředí Promotic
 • Projekt elektro v ELCAD (Aucotec)
 • Projekty MaR v AutoCAD, PPT, XLS, DOC
 • SW nástavby jako aplikace v prostředí Microsoft Windows (progr. jazyk C#), nebo jako webové aplikace (ASP.NET, C# a Visual Basic).

RYCHLÉ ODKAZY
Nabídka
Řada omezení v ČR či v blízkých zemích EU při pandemii koronaviru nám způsobila dočasný výpadek v realizaci projektů, zakázek.
Proto nabízíme volnou, částečnou kapacitu v projekci automatizace, tvorbě CAE dokumentace, programování řídicích systémů jak pro PLC tak i SCADA, výrobu rozváděčů, realizaci pohonů, částí ICT apod.
V případě zájmu o dodávky, subdodávky, kooperaci apod. nás neváhejte kontaktovat.

Provozní doba o Svátcích
Upozorňujeme, že od 23.12.2019 – 5.1.2020 bude naše firma zavřena. Od 6.1.2020 budeme zpět v pracovním procesu. Naši zákazníci, kterým držíme servisní pohotovost, nás mohou kontaktovat na telefonním čísle +420 724 066 888 kdykoliv během svátků. Naše společnost děkuje všem svým obchodním partnerům za projevenou důvěru v uplynulém roce a přeje mnoho dalších úspěchů v roce následujícím.
Uzavřeno z technických důvodů
Oznamujeme Vám, že dne 28.3.2018 bude z technických důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) naše firma uzavřena. V tento den bude telefonní číslo na naši GSM bránu +420 606 708 055 nedostupné, stejně jako přijímání e-mailové korespondence.
Děkujeme z pochopení.

Vybraná technická řešení
Do našeho týmu hledáme nové kolegy, aktuálně na volné pozice Projektant a Programátor. Více informací v sekci KARIÉRA
Vybraná technická řešení
Aktualizovali jsme jednu ze sekcí našeho webu - VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ, kde popisujeme naše řešení a zakázky, které stojí za pozornost a prezentaci. Postupně budeme obsah této sekce doplňovat. Více informací v sekci VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
XiNTECO s.r.o. 2024  |  xinteco@xinteco.cz